top of page

Privacy beleid

Privacy Statement

 

Dit Privacybeleid is van toepassing op alle persoonsgegevens die wij in het kader van je aanvraag via onze website verwerken.

 

Alle persoonsgegevens die door ons worden verwerkt, worden behandeld in strikte overeenstemming met de Europese algemene verordening gegevensbescherming ((EU) 2016/679) (‘Avg’).

 

1. Verwerkingsverantwoordelijke

 

Verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is:

Groupglobe

Ambachtstraat 5 bus 1

3590 Diepenbeek

Belgie

2. Wat voor soort gegevens verzamelen we?

 

Verzoek om informatie of advies

Groupglobe verwerkt de persoonsgegevens die je bij de aanvraag invult op onze website. Het gaat om de volgende persoonsgegevens:

  • Naam

  • Postcode

  • Woonplaats

  • E-mailadres

  • Telefoonnummer

 

De door jou ingevulde persoonsgegevens, en eventuele andere informatie die je op de Website hebt ingevuld, worden gebruikt voor de volgende doeleinden:

 

  • je persoonsgegevens worden samen met je aanvraag verstrekt aan Groupglobe. Wij zullen aan de hand van je aanvraag telefonisch of per mail contact met je opnemen voor het uitvoeren van je aanvraag.

 

  • je naam en e-mailadres kunnen tevens worden gebruikt voor het behandelen van je vragen en/of klachten en om per mail of telefoon contact met je op te nemen om te controleren of de gegevens correct zijn.

 

Groupglobe zal je persoonsgegevens niet langer bewaren dan nodig voor het doel waarvoor deze verstrekt zijn en voor de nakoming van onze (wettelijke) verplichtingen, bijvoorbeeld op het gebied van bewaartermijnen en het leveren van bewijs.

 

IP-adressen en cookies

Via de website verwerken wij verder IP adressen van gebruikers van de website. Deze gegevens worden uitsluitend gebruikt om te controleren of de website en de offerte aanvragen op rechtmatige wijze wordt gebruikt en er bijvoorbeeld niet meerdere offertes door dezelfde persoon worden aangevraagd (ontdubbelen). Vervolgens worden deze verwijderd of geanonimiseerd.

 

Op deze promotie websites maken we gebruik van cookies. Een cookie is informatie die op uw apparaat (bijv. computer, mobiele telefoon) wordt opgeslagen door een website die u bezoekt. Het kan persoonlijke gegevens bevatten, zoals de naam van de server die het daar heeft geplaatst, een online identifier zoals het IP-adres of cookie-identifier in de vorm van een uniek nummer, apparaatherkenning (bijv. browsertype) of geolocatie. Voor meer informatie zie de cookieverklaring van deze website.

 

3. Met wie delen we de gegevens?

                                               

Wij kunnen andere bedrijven inschakelen die uitsluitend voor ons gegevens verwerken, bijvoorbeeld voor marketingdoeleinden. Een dergelijke “verwerker” heeft alleen het recht om de gegevens te verwerken die nodig zijn om zijn diensten en activiteiten uit te voeren en in overeenstemming met onze schriftelijke instructies. De verwerker garandeert dat hij passende technische en organisatorische maatregelen heeft genomen op een zodanige wijze dat de verwerking ervan voldoet aan de eisen van dit privacybeleid en de AvG en de bescherming van de rechten van alle betrokkenen waarborgt. De verwerking van gegevens door een verwerker wordt altijd beheerst door een schriftelijke overeenkomst tussen ons en de verwerker.

 

4. Waar worden mijn gegevens verwerkt?

 

Uw persoonlijke gegevens worden verwerkt in België.

 

 

5. Uw rechten met betrekking tot uw gegevens

 

U heeft het recht om op verzoek van ons bevestiging te krijgen of wij uw gegevens al dan niet verwerken. U hebt het recht om onze klantendienst een verzoek om dergelijke informatie te ontvangen (recht van toegang) te sturen.

 

U hebt ook het recht om onze klantendienst een verzoek te sturen om uw gegevens te corrigeren, te wissen of te beperken en het recht op overdraagbaarheid van gegevens. Wij zullen uw verzoek onmiddellijk en in overeenstemming met het AVG verwerken en zullen u zonder onnodige vertraging, ten minste binnen een maand na ontvangst van uw schriftelijke verzoek, een antwoord sturen.

 

U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken (Intrekkingsrecht) door ons een e-mail te sturen.

 

U heft allen tijde het recht van bezwaar (verwerking op basis van Art. 6 (1) f) Avg).

 

Als u klachten heeft over onze verwerking van uw gegevens of een verzoek met betrekking tot uw rechten, kunt u contact opnemen via info@groupglobe.be

 

Indien u als gebruiker meent dat de verwerking van uw persoonsgegevens in strijd is met de Avg, kan u contact opnemen met de Gegevensbeschermingsautoriteit, per post via het volgende adres: Drukpersstraat 35 te 1000 Brussel, per e-mail via commission@privacycommission.be of per telefoon via +32 2 274 48 00.

 

6. Contact

 

Verantwoordelijke voor de verwerking

Als u vragen of opmerkingen heeft over gegevensbescherming, neem dan contact op met onze functionaris voor gegevensbescherming: info@groupglobe.be

 

Meer informatie: http://www.groupglobe.be/

Dit beleid is in augustus 2021 opgesteld.

bottom of page